szachy.suwalki.pl - Hańcza Suwałki

News

Kamil Jasiulewicz - III Miejsce do lat 7
Dawid Jasiulewicz - IV miejsce do lat 9
w rozegranych w dniach 08-14.01.2018 r. w Szklarkiej Porębie - Szkolnych Induwidualnych Mistrzostwach Polski.

Archiwum

Klub Szachowy "Hańcza" Suwałki

ul. Szkolna 7

16-400 Suwałki

 1976 - 2017


Okres  Nazwa Klubu
Główny sponsor
 Prezes Klubu
 i wspierająacy
 IX.1976 – VIII.1977  LZS POM Suwałki

 POM Suwałki                 LZS Suwałki

 Mikołaj Bura                  Władysław Kramkowski
  IX.1977 – V.1979  LZS WSBW Suwałki WSBW Suwałki              LZS Suwałki
Mikołaj Bura                    Wojciech Majewski
  V.1979 – II.1981  LZS SKSM Suwałki SKSM Suwałki                LZS Suwałki
 Mikołaj Bura                 Romuald Bukowski
 III.1981 – XII.1990  LKS „Hańcza” Suwałki  WZKR Suwałki              LZS Suwałki
 Marek Maj
 I.1991 – 11.12.1993  MLKS „Hańcza” Suwałki  LZS Suwałki                 ZSR Suwa
 Władysław Renowicki
 11.12.1993 – 11.12.1994  K.Sz. „Hańcza” Suwałki  UM Suwałki                  LZS Suwałki
 Krzysztof Bargłowski
 11.12.1994 – 13.03.1998  K.Sz. „PRIBO-HAŃCZA”
Suwałki
 PRiBO  Spółka z o.o. Suwałki  Krzysztof Bargłowski Robert Ożarowski
 13.03.1998 – 13.01.2000  K.Sz. „SIDO CAFE-HAŃCZA” Suwałki  SIDO&PARTNER S.C. w Suwałkach  Krzysztof Bargłowski  Elżbieta Sidorek
 13.01.2000 – 04.04.2002  K.Sz. „JUVENA SUWAŁKI HAŃCZA” Suwałki  „Juvena” P.P. Grygieńć Spółka Jawna w Suwałkach  Krzysztof Bargłowski Tadeusz Grygieńć
 04.04.2002 – 30.10.2006  K.Sz. „JUVENA HAŃCZA” Suwałki  „Juvena” P.P. Grygieńć Spółka Jawna w Suwałkach  Irena Warakomska  Tadeusz Grygieńć
 30.10.2006 – 30.10.2012  K.Sz. „JAVENA HAŃCZA” Suwałki  „Javena” Grygieńć spółka jawna w Suwałkach  Irena Warakomska Tadeusz Grygieńć
 30.10.2012 – 30.04.2015  K.Sz. „JAVENA HAŃCZA” Suwałki  „Javena” Grygieńć spółka jawna w Suwałkach  Beata Choińska               Tadeusz Grygieńć
 01.05.2015 - obecnie
 KSz. „Hańcza" Suwałki
   Beata Choińska


 
Cele Klubu:

- Organizowanie działalności w dziedzinie sportu szachowego oraz tworzenie odpowiednich warunków materialno-technicznych dla jego rozwoju.

- Upowszechnianie walorów i popularyzację walorów sportu, kultury fizycznej  i turystki.

- Prowadzenie działalności wychowawczej i popularyzatorskiej  w zakresie kultury fizycznej 
i sportu, ze szczególnym uwzględnieniem sportu szachowego. 

- Współudział w działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w życiu kulturalnym i społecznym.

- Tworzenie, utrzymywanie i udostępnianie bazy sportowo-rekreacyjnej.

- Wspieranie działalności uczniowskich klubów sportowych i otaczanie opieką zawodników.

- Propagowanie rozwoju sportu szachowego, kultury fizycznej i turystki, aktywne uczestnictwo w realizacji programów środowiskowych, wojewódzkich i krajowych w tym zakresie.

Jednak celem klubu oprócz czynnego udziału w rozgrywkach juniorskich  jest utrzymanie drużyn oraz szkolenie zawodników młodszych, które są świetnym miejscem do rozwijania sportowych pasji dla najmłodszych oraz dają możliwość wychowywania młodzieży w sportowym duchu, a gra w szachy przynosi społeczeństwu wymierne korzyści ponieważ:
 *rozwijają umysł i inteligencję
 *rozwijają spostrzegawczość
 *uczy sztuki przewidywania i planowania
 *grupowa postać rozgrywek wyzwala kolektywizm i umiejętność gry na rzecz zespołu
 *rozwijają poczucie patriotyzmu – reprezentowanie szkół, Miasta, Państwa, grupy zawodowej ,podczas  rozgrywek na terytorium kraju i poza jego granicami.