Zarząd » szachy.suwalki.pl - Hańcza Suwałki

News

Kamil Jasiulewicz - III Miejsce do lat 7
Dawid Jasiulewicz - IV miejsce do lat 9
w rozegranych w dniach 08-14.01.2018 r. w Szklarkiej Porębie - Szkolnych Induwidualnych Mistrzostwach Polski.

Archiwum

Zarząd

W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzą następujące osoby:

Beata Choińska – Prezes Zarządu

Mikołaj Bura – Wiceprezes Zarządu

Iwona Rudzińska – Skarbnik

Członkowie zarządu:

Irena Warakomska

Gabriela Poświatowska

Dariusz Gałkiewicz

Mariusz Raczyński 

Kontakt:

Mikołaj Bura, Tel. 87-5666-827, tel. kom. 505 476-702 

e-mail: buram@gazeta.pl  

Beata Choińska , Tel. kom. 501 142 863

 e-mail : choinskabeata@wp.pl